MOĆNI TORANJ

(POWER TOWER)

Moćni toranj je izazovna kula koja se ne može zaobići u vašoj dečijoj igraonici. Ovaj izazovni sadržaj pogodan je za skoro sve uzraste i napravljen je od elastičnih traka.

 

Popnite se na moćni toranj

Moćni toranj je izazovna kula kojoj je definitivno mesto u vašoj dečijoj igraonici. Moćni toranj je napravljen je od elastičnih traka. Širina moćnog tornja je 2,5 metara, dok mu visina varira.

Može biti integrisan u okviru vaše igraonice, a može i kao samostalna celina

Možete izabrati da integrišene moćni toranj u okviru vaše dečije igraonice, ili da povežete toranj pomoću cevi, tunela ili konopaca.

Postavite osmatračnicu na vaš moćni toranj

Nudimo vam širok spektar mogućnosti kako bi toranj bio još zabavni, dodavanjem osmatračkog balona ili tobogana.

Bezbednost je na prvom mestu

Kao inovator ovog popularnog proizvoda, ELI Play svakodnevno radi na njegovom poboljšanju, kako bi toranj bio sve bolji i bolji, a ujedno bezbedniji i pristupačniji za korisnike.

Jednostavna zamena elastičnih traka

U slučajevima kada se moćni toranj često koristi, možete doći u situaciju da je potrebno zameniti elastične trake. Ova zamena na zahteva tehničko znanje i možete je samostalno jednostavno uraditi.

Pogodan za skoro sve uzraste

Moćni toranj je ELI Play inovacija koja se ne može zaobići u vašoj dečijoj igraonici. Ovaj izazovni sadržaj pogodan je za skoro sve uzraste.